So sánh sản phẩm
Mục tiêu
Ngày đăng : 09:22:00 29-11-2016LUÔN HƯỚNG TỚI MỤC TIÊU ĐỀ RA

- Phấn đấu là người "BẠN ĐỒNG HÀNH CỦA MỌI CÔNG TY" / "YOUR RELIABLE COMPANION"  về cung cấp hàng hóa và đáp ứng mọi nhu cầu cấp bách.

- Tập trung phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, thương mại và dịch vụ.

- Khai thác tối đa các nguồn nhân lực, nhà cung cấp, đối tác và khách hàng.

- Tập trung phát triển đại lý và chi nhánh.

- Tối đa hóa lợi nhuận và chất lượng dịch vụ.

- Đảm bảo lợi ích cho mọi khách hàng, công ty và đối tác.

- Cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập, đời sống cho người lao động.

- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà Nước, và phát triển N & N STORE ngày càng lớn mạnh, bền vững. 

 
Hỗ trợ khách hàng

Liên hệ với choban247.com

Chat Facebook